• Jeg har tavshedspligt
  • Jeg stiller ikke ind på 3. person, hvilket vil sige, at jeg ikke videregiver oplysninger der omhandler andre end dig
  • Jeg videregiver gerne oplysninger om psykisk og fysisk ubalance, men redegøre ikke for sygdom og død og stiller ikke diagnoser
  • Er du under 18 år, skal jeg have en samtykkeerklæring fra dine forældre eller anden myndighed
  • Jeg fraråder eller opfordre ikke til at ændre en foreskrevet medicin
  • Jeg foretager ikke behandling hvis klienten er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer

 

      Kærligst

      Line Brandenburg

Er en vigtig tilgang til dig selv og andre.

Jeg har tavshedspligt og lytter og ser dig hvor du er.

God etik

Af Line Brandenburg